jkkvarner.rabac@gmail.com+385 (0)98 475 377

Do Teleferike i nazad

JK Kvarner je osim na jedrenje usmjeren na zaštitu mora i priobalja te brigu o njima. S obzirom da je klub smješten na samom ulazu u pješačku stazu prema naselju Prtlog na čijem se putu nalazi i Teleferika, kroz razgovore sa članovima, članovima MO Rabac te predstavnicima javne vlasti uspostavljen je model očuvanja i revitalizacije lokaliteta Teleferika kao jedinog primjera industrijske baštine u naselju Rabac čiji bi nositelj trebao biti JK Kvarner.

Teleferika je nekadašnja žičara i luka za transport boksita. Spomenik je industrijske arhitekture, odakle se pruža prekrasan pogled na Rabac. Teleferika je otvorena 1925. godine i protezala se devet kilometara do sela Cere, gdje je bilo glavno odlagalište boksita. Od utovarne luke boksit se pomoću dviju pokretnih traka utovarivao na brodove. Nakon Drugoga svjetskog rata luka prestaje s radom, a žičara je demontirana. Danas je područje uvale Maslinica, Teleferike i sve do podnožja staroga grada Labina zaštićeni prirodni krajobraz, u kojem možete upoznati raskoš divljega povrća, samonikloga bilja i opojnih začinskih mirisa, a obalni i podvodni pojas bogat je morskim životinjama i zanimljiv za istraživanje. Nakon prestanka sa radom, nije postojao interes za revitalizacijom lokaliteta iako su pojedini stručnjaci predlagali moguća rješenja.

Projekt Do Teleferike i nazad, početna je faza sveobuhvatne intencije kluba da revitalizira i očuva prostor Teleferike, a utemeljen je na zahtjevima i potrebama građana Rapca da sačuvaju vrijednu industrijsku kulturnu baštinu povezanu sa pomorstvom i ribarstvom na čijim je temeljima i nastalo naselje Rabac, iako sada najpoznatije po razvijenom turizmu.

Aktivnost će obuhvaćati čišćenje puta od JK Kvarner do Teleferike u dužini od cca 500 m na način da se proširuje postojeći put sa jedne i druge strane od raslinja na ukupnu širinu puta od 2 do 2,5 m tako bi put i bez dodatnog čišćenja ostao prohodan više godina. Sanirali bi se manji odroni i kamenje na putu do tamo. Sve krupnije i veće grane koje se očiste izvlačiti će se van pored Kluba u kamp te će ih naknadnom akcijom pokupiti i zbrinuti komunalno poduzeće. Planirano je uključivanje 15 - 20 ljudi kroz 3 - 4 radne akcije po cca 6 sati. Za tu priliku bi se kupio alat koji bi nakon akcije ostao u vlasništvu JK Kvarner, s time da alat može koristiti MO Rabac i DVD Rabac prema potrebi. Za sve volontere se osigurava hrana i osvježenje na svakoj akciji, a s obzirom da bismo po prvi puta provodili volonterske akcije takvog značaja angažirati ćemo educiranu koordinatoricu volontera, bilježiti volonterske sate i ojačati kapacitete za organizaciju takvih vrsta aktivnosti. Uz zeleni otpad ujedno bi se područje očistilo od smeća, što uključuje čišćenje smeća pokraj puta, ali i dio stijena tj uz samo more, kao i prostor do Teleferike koje nije čišćeno nekoliko godina.

Aktivnost će uključiti širu zajednicu, koji će po prvi puta zajedno sudjelovati na volonterskim akcijama, a to su članovi JK Kvarner, članovi MO Rabac i DVD Rabac, a ujedno će se javni poziv usmjeriti na zainteresirano građanstvo. Nositelj aktivnosti je JK Kvarner, aktivnost će trajati 3 mjeseca kroz 3 – 4 radne akcije. Volonteri će osim fizičkog rada biti educirani o lokalitetu.

JK Kvarner
Rabac

Site by: HDS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram